voortgangsbalk 0%

Welkom!

Door uw antwoorden kunnen we u als Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de toekomst nog beter op de hoogte houden van ontwikkelingen in uw zorgsector. Hartelijk dank alvast voor het invullen van de enquête.

Let op! Deze enquête is bedoeld voor zorgaanbieders/zorgverleners. 

Uw werk
We willen u eerst wat vragen stellen over het type organisatie waar u werkt en uw werkzaamheden. Ook zijn wij benieuwd naar de mate waarin u te maken heeft met beleid en regels over tarieven in de zorg in het algemeen (dus ook buiten de NZa om).

Binnen welke van de onderstaande zorgsectoren bent u werkzaam?

Meerdere antwoorden mogelijk