voortgangsbalk 0%

Welkom bij het onderzoek van MediaTest in opdracht van Vakmedianet. Dit onderzoek richt zich op de informatiebehoefte van HR-professionals bij de dagelijkse werkzaamheden.

Het invullen duurt maximaal 10 minuten en uw antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Wat zijn voor u de belangrijkste informatiebronnen als het gaat om vakinformatie? Maak hierbij, waar van toepassing, onderscheid tussen websites, nieuwsbrieven, tijdschriften, boeken, congressen en overige.

WEBSITES

NIEUWSBRIEVEN

TIJDSCHRIFTEN

BOEKEN

CONGRESSEN

OVERIGE, NAMELIJK