Sinds 2016 voert MediaTest, in samenwerking met het Nederlands MediaNetwerk, jaarlijks het Media-trendonderzoek uit onder professionals in de mediabranche.

Gegeven de grote invloed van de coronacrisis op de mediabranche hebben we besloten om dit jaar in april-mei een tweede meting te organiseren om zo de gevolgen van de crisis op trends en budgetten mee te nemen. Zoals verwacht, heeft de crisis gevolgen voor de voorziene trends. In ons rapport “Coronacrisis zorgt voor grote verschuivingen in mediabranche” lees je alles over de stand van zaken.

Laat je gegegens achter en download het whitepaper.